MyChat 6.6 — шифрування повідомлень в Android, Linux та macOS

  1. Шифрування в Android, Linux та macOS
  2. Нова версія OpenSSL
  3. Розширення скриптової мови
  4. Усі зміни загальним списком + історія розробки

1. Шифрування в Android, Linux та macOS


Запрацювало шифрування трафіку в програмах для Linux, macOS OS та Android. Усі повідомлення шифруються динамічними ключами за стандартом TLS 1.2.

В MyChat для Android це налаштовується таким чином:

Шифрування MyChat Android

В MyChat для Linux/macOS шифрування вмикається в менеджері підключень:

Шифрування MyChat macOS/Linux


2. Нова версія OpenSSL


Тепер MyChat підтримує найновішу версію бібліотеки шифрування OpenSSL 1.0.2n від 7 грудня 2017 року з останніми виправленнями безпеки.


3. Розширення скриптової мови


Версія MyChat 6.6 отримала більше двох десятків функцій для вбудованої скриптової мови сервера. Це функції для обробки даних в JSON масивах, великий блок функцій для роботи з групами користувачів, а також функції для роботи з UTC часом та текстовими конференціями.


4. Усі зміни загальним списком + історія розробки


Історія розробки версії з коментарями розробників

MyChat Client

[+] найновіша версія бібліотеки шифрування OpenSSL 1.0.2n від 7 грудня 2017 року;
[+] (Android) реалізовано зашифроване підключення до сервера (OpenSSL);
[+] (Android) на сторінці авторизації додано кнопку переходу до інформації про програму;
[+] (Android) у вікні "Про програму" додано можливість переглядати логи клієнта;

[*] покращення системи визначення системних папок (My documents, Temp, etc.);
[*] (Linux) (macOS) реалізовано зашифроване підключення до сервера (OpenSSL);

[-] (Android) після перезапуску програми некоректно відображалися дані доменного користувача в полі логіну. Виправлено;
[-] (Android) неможливість авторизації з кирилічними символами в логіні, паролі чи інших полях. Виправлено;
[-] (Android) виправлено проблеми із запуском програми на API Level 19 (Android 4.4);
[-] (MyChatDistribMaker) усі налаштування не англійською мовою відображалися у встановленому MyChat Client "кракозябрами". Виправлено;

MyChat Server

[+] (MSL) функція JSONArrayLength для отримання розміру JSON масиву;
[+] (MSL) функція JSONArrayGetBoolean для отримання логічного значення елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція JSONArrayGetDateTime для отримання значення дати та часу елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція JSONArrayGetInteger для отримання цілого значення елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція JSONArrayGetString для отримання текстового значення елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція JSONArraySetBoolean для збереження булевого значення елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція JSONArraySetDateTime для збереження дати та часу елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція JSONArraySetInteger для збереження цілого значення елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція JSONArraySetString для збереження рядкового значення елементу масиву за його індексом;
[+] (MSL) функція mGetUserGroupsListAsJSON для отримання списку груп користувачів;
[+] (MSL) функція mIsUserInGroups для перевірки, чи входить користувач хоча б в одну з груп;
[+] (MSL) функція mRenameUsersGroup для перейменування групи користувачів;
[+] (MSL) функція mCreateUsersGroup для створення групи користувачів;
[+] (MSL) функція mDeleteUsersGroup для видалення груп користувачів;
[+] (MSL) функція mIsUsersGroupExists для перевірки існування груп користувачів;
[+] (MSL) функція mIsUserInGroup для перевірки входження користувачів в групу;
[+] (MSL) функція mAddUserToGroup для додавання користувачів в групи;
[+] (MSL) функція mRemoveUserFromGroup для видалення користувачів з груп;
[+] (MSL) функція UTCToLocalTime для перетворення UTC часу в локальний;
[+] (MSL) функція LocalTimeToUTC для переведення локального часу сервера в UTC значення;
[+] (MSL) функція mGetUsersListInGroupByName для отримання списку користувачів групи;
[+] (MSL) функція mGetUsersListInGroupsByNames для отримання списку користувачів з декількох груп;
[+] (MSL) функція mClearConfWindow для очищення повідомлень в конференції у всіх користувачів онлайн;
[+] (MSL) функція mGetConfUIDByName для отримання ідентифікатора конференції за її іменем;
[+] (MSL) функція mIsConfExists для перевірки існування текстової конференції;
[+] (MSL) функція mGetCIDAttribute для отримання інформації про з'єднання користувача;

[*] (Admin) додано контроль коректності IP адреси в налаштуваннях FTP сервера;

[-] помилка під час зміни ніків доменних користувачів в "Управлінні користувачами". Виправлено;
[-] помилка під час оновлення з попередніх версій, посади компанії вказувалися некоректно. Виправлено;
[-] спроба з'єднання з клієнтського плагіну Radmin или UltraVNC викликала зависання сервера. Виправлено;
[-] не працював WEB-чат. Виправлено;
[-] (WebSupport) якщо на сервері не існує користувача веб-підтримки, під яким намагається авторизуватися веб-чат, буде перенаправлення на повторну реєстрацію.

Служба поддержки